Energielabel

Het energielabel ziet er sinds 1 januari 2015 anders uit. De onderliggende rekenmethodiek van het energielabel is veranderd. De indeling in letters (A t/m F) is vervangen door een cijfer. Het is een vereenvoudigd energielabel dat vooral van belang is voor de koopsector.

De nieuwe rekenmethode van het energielabel heet Nader Voorschrift. Deze methode leidt tot een andere Energie-Index (EI) van huurwoningen, voortaan aangegeven met cijfers in plaats van de letters A t/m F. Dat heeft gevolgen voor onder meer het woningwaarderingsstelsel (WWS), het puntensysteem dat de maximale huurprijs van woningen bepaalt. In het WWS wordt een nieuwe tabel opgenomen die het aantal WWS-punten bij de nieuwe EI aangeeft. Woningen kunnen door het Nader Voorschrift in een andere EI-puntenklasse belanden, met als gevolg een verandering in de maximale huurprijzen van woningen.

Dit heeft ook gevolgen voor corporaties die een aanvraag indienden voor de STimuleringsregeling EnergiePrestatie huursector (STEP), omdat STEP-aanvragen sinds 1 januari 2015 worden afgerekend op de nieuwe EI-puntenklassen in het WWS.

kiwa gecertificeerd

cito

rijksdienst voor ondernemend nederland

Nederend Bouwkundig Advies
De Gaffel 52
6562 PL Groesbeek
E: info@nederendbouwadvies.nl

Contact

ACTIE!

Gratis NHG-rapport bij een Plus-keuring

 

Meer info