Opleverkeuring

Zowel bij een vooroplevering als bij een eindoplevering adviseren wij een keuring uit te laten voeren. Een vooroplevering is een keuring tijdens de bouw vóór de uiteindelijke eindoplevering. Op deze wijze kunt u reeds in een vroeg stadium gebreken en tekortkomingen signaleren en deze melden aan de aannemer. U ontvangt van de inspecteur of van de aannemer direct na afloop van de keuring een (handgeschreven) rapport.

Hierbij worden alle onderdelen van zowel het interieur als het exterieur op de geldende normeringen en het bouwbesluit geïnspecteerd. Tevens worden tekortkomingen in afwerkingen vastgelegd.

Bij de eindoplevering wordt de woning aan u overgedragen en accepteert u de woning. De aan- en opmerkingen over de woning worden in het "Proces Verbaal van Oplevering" tijdens de eindoplevering genoteerd, zodat in de fase ná de oplevering deze aan- en opmerkingen door de aannemer kunnen worden gecorrigeerd.

De keuring wordt uitgevoerd door één van onze bouwkundige inspecteurs, die de woning op basis van een visueel onderzoek beoordeelt op alle essentiële punten.
De werkwijze tijdens de opleveringskeuring is als volgt:
De vertegenwoordiger van de aannemer maakt een proces verbaal van oplevering

Onze inspecteur loopt met u tijdens de oplevering de gehele woning door en noteert alle aangetroffen gebreken, zowel de bouwdelen bereikbaar zijn;

De inspecteur zorgt ervoor dat alle geconstateerde gebreken en tekortkomingen in het proces verbaal van de aannemer worden opgenomen.
De inspecteur treedt tijdens de oplevering op als uw adviseur en behartigt uw belangen.
Wij adviseren u om zelf aanwezig te zijn tijdens de opleveringskeuring. De inspecteur geeft u dan al een mondelinge toelichting over de woning en, indien mogelijk, ook bouwkundige tips.

kiwa gecertificeerd

cito

rijksdienst voor ondernemend nederland

Nederend Bouwkundig Advies
De Gaffel 52
6562 PL Groesbeek
E: info@nederendbouwadvies.nl

Contact

ACTIE!

Gratis NHG-rapport bij een Plus-keuring

 

Meer info